Dating social coustoms

Posted by / 05-Jul-2017 20:27

ka tlhoka karabo,ditholo di tswa kae ntle le kwa sekgweng?Posted by: mphage matlakale wa ntswaku Madume bagaetsho, ee ke nnete rre khunou ke ngongoregela gore re tlhoka mananeo a telebishin a a buang setswana sa nnete, bakwadi ba matshameko ya diterama ga ba rotloetse tiriso ya setswana, ga gona mokwadi wa diterama yo kwalang terama ya paka e telele jaaka generation kgotsa muvhango, so se tla dira gore batho bakgomarele telebishin ya bone ba shebile ebile ba utlweletse etswana,ga rena lekwalo dikgang la setswana,matsapa a twsa kae,re nale batswana ba ba ntsi ba ba sa direng ba ka fitlhela tiro ka go ranololela dikgang mo lolemeng la setswana,potso ke gore batswana ba tla reka lekwalo dikgang le le buang ka loleme la bona?Traditional Tswana society included men, women, children and "badimo" (ancestors, living dead, having metaphysical powers).A Tswana does not think interms of individual rights, but of responsibilities to his family and tribe.jaaka bangwe ba bala "isolezwe"rre khunou ga se mongwe le mongwe yo a ngngoregang bangwe ba sule ba busa mowa,ga ba longwe ke sepe kgotsa gona go tlhaba ke ditlhong ge ba godisa loleme la ga e re thuse ka sepe ka gonne ba dirisa melao ya gore stswana se bokone bophirima go fitlha gauteng fela,rona kwa mpumalanga ga re amogele motsweding go fepa setswana sa rona. Posted by: mphage matlakale wa ntswaku Hahaha,atm ya standard bank kwa middelburg e nale loleme la gaetsho,gore go diragetse jaang ga ke itsi fela ga ke ngongorege ka gonne ne ke solofele go e bona,go rialo go ra gore ke itumetse.banngwe ba rona ga se kgale re fitlhile mo encounters, mengwe melaetsa ga ra e bona fle ke tla leka go ikgolaganya le wena rra.Posted by: mphage matlakale wa ntswaku Bagaetsho, Ke ikuetse mo Encounter gabedi gore batho ba ba kgatlhegelang go itse go le gontsi ka Setswana gammogo le go somarela puo le seriti sa Batswana ba ikgolaganye le nna gore re tlhame mokgatlho wa Batswana mo Aforikaborwa. Dipotso tse dintsi tse di bodiwang ke batho mo Encounter jaaka ditso tsa merafe, maboko, maina a dikgwedi jalo jalo, di ka bo di arabiwa mo mokgatlhong o.

Every level exhibits the same social organization, such as the Kgotla, the traditional court, with various officials assigned various duties in the social structure at each level.Posted by: Wesi Sebogodi Go bina le go ana,a go nale phapano?fa ele teng ke eng,nna ke mmina tholo,mongwe oa mpotsa gore tholo e ke e binaang e tswa kae?Dithaba tse dingwe fa di re seba tsa re ga re na moaparo wa setso (o teng ke gore o itsewe ke ba le mmalwa fela).Ba re re ditshwakga tse di bohula, ba tloge ba re re Batswakwa ba ba sa tlholegeng mo Aforikaborwa.

dating social coustoms-17dating social coustoms-60dating social coustoms-19

The Tswana are closely related to the Sotho (of Lesotho and South Africa).

One thought on “dating social coustoms”

  1. Thanks a million and please carry on the enjoyable work. Taking a look at the 2013 Venza, the improved line-up of standard features should enhance the customer value perception of the Venza as they look at several brand choices in the fairly crowded mid-size crossover market. I’m not certain whether or not this publish is written by way of him as nobody else recognise such detailed about my problem. The importance of the temples of the Puning Temple and the Putuo Zongcueng Temple.