Dating site twoo verwijderen galblaas

Posted by / 03-Dec-2017 20:30

Het zitten of rechtop lopen zelf gaf geen problemen.Misschien gebruik je je staartbeentje bij het overeind komen? In ieder geval zijn dit allemaal indicaties dat het staartbeentje wel gebruikt wordt.Als deze afbraak niet helemaal goed verloopt, kan er zelfs weer een echte staart achterblijven, waarin soms wervels zitten en spieren waarmee de staart bewogen kan worden...Heeft de mens soms een gedegenereerde staart en is dat misschien een bewijs voor onze evolutie uit aapachtigen met staarten?Het grootste deel van de genen voor het ontwikkelen van een ruggegraat is bij al de gewervelden gelijk. Op dezelfde wijze als de ruggegraten onderling verschillen, zullen ook de genen ervoor (enigzins) verschillen. De kans is wel heel erg groot dat daar vergelijkbare genen voor gebruikt worden als bij dieren met een staart.

Dat is een indicatie dat het afstamt van een voorouderlijke staart.

Het is correcter om dit als volgt te formuleren: pseudostaarten of menselijke aanhangsels ontstaan door een ontwikkelingsstoornis van de ruggegraat en/of het embryonale achterste uitsteeksel.

Als zich uit het embryonale achterste uitsteeksel het achterwerk ontwikkelt, dan moet dit op een bepaald moment ingroeien in de rest van het lichaam. Mensen met een onbeweeglijk staartbeentje zullen daar sneller last van krijgen dan mensen met een beweeglijk staartbeentje.

Om de vluchtige lezer toch een goede indruk te geven van de stand van zaken, wordt begonnen met samenvattende antwoorden op vragen en argumenten.

Deze verwijzen dan door naar de onderdelen waarin het uitvoeriger wordt behandeld.

dating site twoo verwijderen galblaas-50dating site twoo verwijderen galblaas-73dating site twoo verwijderen galblaas-27

Het zijn ontwikkelingsstoornissen hierbij en/of bij rest van de ruggegraat die ertoe kunnen leiden dat er in de een of andere vorm een aanhangsel achterblijft en zich ontwikkeld. Het heeft bij het zitten een andere positie dan bij het staan.